PRIVACYVERKLARING

Privacybeleid Popjes & Zo, eigenaar van https://www.popjesenzo.nl

Schijndel, 24 mei 2018

Over ons privacybeleid.

Popjes & Zo vindt jouw privacy belangrijk en daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website / webshop en de daarop ontstane dienstverlening met Popjes & Zo. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke van jouw gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy gevoelige zaken.
Je vindt de contactgegevens onderaan deze privacy disclaimer pagina.
 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Mijnwebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. De persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Mijnwebwinkel houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

MijnWebwinkel nieuwsbrieven
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via het format van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Zie bovenstaand stukje over Mijnwebwinkel. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

Payment processors

     KLARNA.

Hieronder vind je alle informatie mbt je betaling via Klarna.

Shoppen is leuk, maar het moet ook veilig zijn. Waar en wanneer je er ook voor kiest om met Klarna te betalen, je kunt je betaling altijd pauzeren als er iets misgaat. Het maakt niet uit wat er aan de hand is, laat het ons weten en wij regelen het graag samen met jou. Je kan er op vertrouwen dat wij je persoonlijke gegevens uitermate veilig bewaren. Dit alles en nog veel meer, dankzij Klarna’s aankoopbescherming.

Aankoopbescherming is een afspraak tussen jou en Klarna. Het biedt je bescherming voor alle aankopen waarbij je Klarna gebruikt, ongeacht hoe je betaalt of bij welke online store je shopt. Aankoopbescherming is alleen geldig voor aankopen van consumenten bij een bedrijf. Betaal je met Sofort? Dan geldt de aankoopbescherming alleen als dat expliciet bij de gekozen betaalmethode vermeld is.

Als je spullen niet worden geleverd

Als je je gekochte spullen niet hebt ontvangen, dan betaal je gewoon nog niet.
Heb je Achteraf Betalen gekozen? Dan hoef je niet te betalen tot je je spullen ontvangt. Als je spullen niet worden bezorgd binnen de door de webwinkel aangegeven bezorgtijd, kun je het volgende doen:
1. Dubbelcheck of je geen berichten van de bezorgdienst of webwinkel hebt gemist.
2. Gebruik de optie “Meld een probleem” nadat je hebt ingelogd op klarna.nl of in de Klarna app of neem contact op met de klantenservice zodat we je betaling kunnen pauzeren.
3. We helpen je uit te zoeken waar je spullen zijn. Je hoeft niet te betalen terwijl wij uitzoeken wat er gebeurd is. Als duidelijk wordt dat je bestelling niet bij jou is bezorgd hoef je Klarna niet te betalen.

Heb je al betaald?
Als je al betaald hebt, bijvoorbeeld omdat je gekozen hebt om te betalen met creditcard, automatische incasso of iDEAL of omdat je de factuur al hebt betaald, kun je het volgende doen:
1. Dubbelcheck of je geen berichten van de bezorgdienst of webwinkel hebt gemist.
2. Neem contact op met onze klantenservice, we zullen je helpen uit te zoeken wat er met je bestelling gebeurd is. Als duidelijk is dat je bestelling niet bij jou is bezorgd zullen we je terugbetalen.

Je hebt je bestelling ontvangen – maar er is iets mis met de spullen

Je hoeft niet te betalen als er iets mis is met je spullen

Heb je Achteraf Betalen gekozen? Dan hoef je niet te betalen tot je de spullen ontvangt. Je hebt dus tijd om te kijken of ze in goede staat zijn afgeleverd. Als er iets mis is met de geleverde spullen, kun je het volgende doen:
1. Neem contact op met onze klantenservice of meld een probleem nadat je hebt ingelogd op klarna.nl of in de Klarna app zodat je betaling kan worden gepauzeerd.
2. Neem contact op met de webwinkel waar je de spullen hebt gekocht en probeer het met ze op te lossen.
3. Neem contact op met Klarna, voordat de betaling weer automatisch geactiveerd wordt en je er met de webwinkel niet uit bent gekomen. Stuur ons bewijzen (bijvoorbeeld de bevestiging van je bestelling en foto’s) waaruit blijkt dat er wat mis is met de spullen. We zullen je alleen om betaling vragen, wanneer we na zorgvuldig onderzoek constateren dat wat je claimt onjuist is.
Je hebt natuurlijk altijd een wettelijk herroepings- of garantierecht, wil je geen herinneringen van ons ontvangen, stuur ons dan even een berichtje.

Heb je al betaald?

Het kan zijn dat je al betaald hebt voor je bestelling voordat je ontdekt dat er wat mis is met de spullen, doe dan het volgende:
1. Neem contact op met de webwinkel en probeer er met ze uit te komen.
2. Als jullie er samen niet uitkomen, neem dan contact op met onze klantenservice zodat we er naar kunnen kijken. Als we ook vinden dat er wat mis is met de spullen zullen we je terugbetalen.
 

Ben je van gedachten verandert over een bestelling?

Als je gebruik maakt van je wettelijke herroepingsrecht betalen we je uiteraard zo snel mogelijk terug. We kunnen het bedrag verminderen met eventuele kosten die je nog moet betalen (bijvoorbeeld als de webwinkel de retourkosten heeft voorgeschoten, of als je de producten tijdens de herroepingstermijn hebt beschadigd). Het herroepingsrecht is niet geldig voor alle producten en diensten, zoals personenvervoer (vliegtickets) en spullen die speciaal voor jou op maat worden gemaakt. De webwinkel moet je informeren over je herroepingsrecht en hoe je je spullen terugstuurt. Het herroepingsrecht is wettelijk vastgelegd en de webwinkel kan hier niet in je nadeel van afwijken.

Bescherming van persoonsgegevens

Bij Klarna doen we alles mogelijk om je persoonsgegevens te beschermen. Als je meer wilt lezen over welke gegevens we verzamelen en wat we doen met deze gegevens, dan kan je meer lezen in onze Privacy statement.

Aankoopbescherming en de webwinkel waar je hebt geshopt

Deze uitleg beschrijft alleen hoe Klarna de in de aankoopbescherming genoemde gevallen behandelt. Meestal volgen webwinkels onze aanbevelingen en respecteren ze onze besluiten, maar we kunnen niet garanderen dat de webwinkel zelf geen aanspraak wil maken op een betaling zonder Klarna’s inmenging. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat Klarna ervoor kiest om een vordering terug te sturen naar de webwinkel vanwege een geschil, en dat de webwinkel het geschil voorlegt aan een rechter.

Als jij en de webwinkel alsnog tot een gezamenlijke oplossing komen of als het geschil voor de rechter komt en deze in het voordeel van de webwinkel oordeelt, dan heeft de webwinkel de mogelijkheid om de betalingsvordering weer via Klarna te sturen.

Aankoopbescherming en andere rechten die je hebt

Dit document beïnvloedt op geen enkele manier de consumentenrechten die je hebt volgens de wet, of rechten die je hebt als je gebruik maakt van andere betaalmethoden (zoals creditcardbetalingen) die aan worden geboden door Klarna in de kassa van de webwinkel.

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL en DHL
Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken via gebruik van de diensten van PostNL en DHL Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mail met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en het maken van de verzendlabels. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelt, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening, dat wil zeggen het aanmaken van een verzendlabel om je pakketje te versturen en het versturen van een nieuwsbrief. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht (bestelling) die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, dat wil zeggen met onze accountant, Business & Benefit (gevestigd in Schijndel) en ons online boekhoudprogramma Minox. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Popjes & Zo op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer via ons te willen bestellen dan wel geen mail meer van ons wenst te ontvangen. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Popjes & Zo is een eenmanszaak, dus we hebben geen medewerkers die toegang hebben tot jouw klantprofiel en de orders die je in het verleden bij ons hebt geplaatst.
 

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen orderbevestigingen en verzendbevestigingen met daarop je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres (dat je zelf hebt doorgegeven tijdens bestellen). In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle correspondentie met daarop jouw gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren (het format van Mijnwebwinkel).

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Popjes & Zo en Mijnwebwinkel. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe beheer je cookies?

Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring in onze webshop en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de 'voorkeuren' van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij 'help' in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Je kan je hier afmelden voor aangepaste advertenties:
• Advertentie instellingen Google

Om je af te melden voor Google Analytics:
• Google Analytics Opt-out Browser Plugin

Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan jou te kunnen aanbieden.

Social media buttons

Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelen. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy disclaimer.

Meer over cookies lees je hier.
 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte dmv een nieuwsbrief.
 

Contactgegevens

Popjes & Zo
Mauritsstraat 9
5482BP Schijndel

telefoon (06) 29520383
e-mailadres info@popjesenzo.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Hanneke Minneboo

 

Gratis verzending vanaf €50,-

Vragen over voorraad of levertijd graag per whatsapp: +31629520383 of stuur me een mailtje op info@popjesenzo.nl

© 2009 - 2023 Popjes & Zo | Unieke kraamcadeautjes | kinderkameraccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel